Skip to main content
 

Hvem er vi?

Vi har familiehjem for barn og unge som har behov for et trygt og omsorgsfullt hjem. Dette er en svært viktig jobb som vi tar på alvor og derfor er vi opptatt av å knytte til oss de familier som har forutsetninger for å kunne lykkes med dette.

Familiekontoret har lang erfaring fra arbeid med barn og unge, både i familiehjem, i hjelpetiltak og på institusjon. Vi samarbeider tett med kommunale- og offentlige instanser. Vi er et selskap som ønsker å være et alternativ til de større etablerte aktørene. Vi kan skreddersy det som etterspørres. Eksempler på dette kan være: en spesiell type kompetanse, veiledningsbehov og alternative tiltak på kort tid. Vi har et bredt nettverk etter mange års arbeid i feltet.

Vi har fokus på psykisk helse, nettverk, skolemestring og tilrettelegging for å kunne lykkes i det daglig arbeidet. Det arbeides målrettet og kontinuerlig for å skape de beste forutsetninger for å sikre at barn og unge får en positiv og utviklende hverdag. Familiens stemme er viktig i vårt samarbeid, vi skal være tilstede og lytte til de erfaringene våre hjem måtte ha og få underveis i plasseringene. Vi har også fastsatte opplæringsløp som vi arrangerer for alle våre hjem.

Familiekontoret er representert i store deler av landet, med hovedvekt på Østlandet. Vårt kontor ligger på Nøtterøy i Vestfold.

Familiekontoret er opptatt av et helhetlig syn på menneske. Det er mange aspekter ved et menneskes liv. Vi skal legge vekt på en helhetlig tilnærming og vi har med oss et analytisk perspektiv på individ – samfunn og dens påvirkning. Familiekontoret skal også ha en helhetlig tilnærming til barn og unges behov og ressurser. Vi skal se på behovet for sammensatte og tverrfaglige tjenester. Åpenhet og tillit er noe vi i Familiekontoret er oss bevisste i hverdagen. Tillit skapes gjennom åpen kommunikasjon og handling. Informasjon, tydelige begrunnelser og ivaretakelse av taushetsplikt er viktige perspektiver i dette.

SONDRE VARPE
Daglig leder

911 90 770
 sondre@familiekontoret.no

Utdanning:

 • Befalsutdanning Sivilforsvaret
 • Development Manager Master
 • Filosofi, kandidatstudium
 • Kultur og samfunnsfag bachlor
 • Medier og kommunikasjon

Erfaring:

 • Arbeid i privat og kommunal sektor
 • Barnevern
 • Helse- og omsorgstjenester
 • Kriseledelse og operativ NK i Sivilforsvaret Tønsberg

Stillinger:

 • Daglig leder Familiekontoret AS
 • Daglig leder Tiltaksteam
 • Konsulent Planb
 • Avdelingsleder RMU
 • Avdelingsleder ungdomsinstitusjoner
 • Miljøterapeut

Nøkkelkompetanse:

 • Ledelse, organisasjon og administrasjon
 • Veiledning, Traumebevisst omsorg, fosterhjem
 • Hjelpetiltak
 • Fagfeltene barnevern, krisehåndtering, konflikt

SONDRE VARPE
Daglig leder

911 90 770
 sondre@familiekontoret.no

Utdanning:

 • Befalsutdanning Sivilforsvaret
 • Development Manager Master
 • Filosofi, kandidatstudium
 • Kultur og samfunnsfag bachlor
 • Medier og kommunikasjon

Erfaring:

 • Arbeid i privat og kommunal sektor
 • Barnevern
 • Helse- og omsorgstjenester
 • Kriseledelse og operativ NK i Sivilforsvaret Tønsberg

Stillinger:

 • Daglig leder Familiekontoret AS
 • Daglig leder Tiltaksteam
 • Konsulent Planb
 • Avdelingsleder RMU
 • Avdelingsleder ungdomsinstitusjoner
 • Miljøterapeut

Nøkkelkompetanse:

 • Ledelse, organisasjon og administrasjon
 • Veiledning, Traumebevisst omsorg, fosterhjem
 • Hjelpetiltak
 • Fagfeltene barnevern, krisehåndtering, konflikt

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med oss!