Oppdragsgivere

Hos Familiekontoret skal du møte kompetente og imøtekommende familiehjem og ansatte. Vi skal legge til rette for våre oppdragsgivere. Vi er fleksible både med tanke på hvilke typer hjem vi kan presentere og hvordan vi løser oppdraget i samarbeid med kommune og Bufetat. Vi tror at noen av de viktigste faktorene for å kunne lykkes i en plassering er ved at vi gjør rett seleksjon, har god opplæring, og har tett oppfølging av hjemmene.

Familiekontoret ønsker å være en bidragsyter til å legge til rette for at barn og unge skal erverve seg god psykisk helse. Vi er av den oppfatning at det er de voksnes ansvar å være seg bevisst dette og legge til rette for premissene i et slikt arbeid.

Våre familiehjem skal være premissleverandører for god og stabil omsorg. Utover dette skal barn og unge få være med på ulike prososiale aktiviteter som bidrar til trivsel og god psykisk helse. Det handler om at barn og unge får mestringsopplevelser og blir anerkjent for den de er gjennom alle hverdagslige gjøremål og oppgaver.

Vi er opptatt av å høre familiens stemme i saker som gjelder fosterbarn og arbeidet rundt barn og unge. Dette vil du som er familiehjem blant annet erfare ved at vi har et stort fokus på praksis og eksempler på relevante utfordringer man står i. Vi har en mentorordning med erfarne familiehjem og erfaringskonsulenter som vil være med å drøfte praksis og relevante eksempler på hva man kan stå i som et familiehjem. På denne måten vil dere kunne dele tanker og få tilbakemeldinger av noen som er eller har vært i en lik situasjon som dere er i. I tillegg til dette så gjennomfører vi en rekke kompetansehevende tiltak og har samlinger hvor vi går gjennom relevant og tilpasset teori. Dette er fint å ha som et bakteppe for å kunne forstå hvordan atferd kommer til utrykk hos barn og unge.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med oss!