Familiehjem hos oss

Ved å være et familiehjem hos oss vil du få tilgang til kompetente og erfarne veiledere som alltid er tilgjengelige for dere. Dere vil også være knyttet til et fellesskap sammen med andre familier som har valgt å åpne hjemmet sitt for barn og unge. Vi vil tilrettelegge veiledning, holde kurs og ha andre kompetansehevende tiltak for alle våre familier. I fellesskap så har vi også samlinger hvor dere som familiehjem kan diskutere hverdagslige saker hvor man får tilbakemeldinger og tips fra andre som er i samme situasjon.

Under er noen av de viktigste punktene vi kan tilby:

  • Tett veiledning av erfarne terapeuter
  • Lønn og frikjøp av en omsorgsperson i familien
  • Mentorordninger med andre erfarne familiehjem
  • Samlinger og opplæring med ulik tematikk innenfor fagfeltet
  • Forsterkningstiltak og avlastning etter behov
  • Tilgjengelighet og tilgang hele døgnet til din faste kontakt hos oss
  • Dekning av ulykkesforsikring og pensjonsordning
  • Støtte til fysisk trening
  • Kost og ernæringsveiledning

Hvilke type hjem søker vi ?

Alle er velkomne til å søke hos oss. Vi vil gjerne gå i dialog med deg eller dere som har et ønske om å hjelpe og som kan tilby et trygt og omsorgsfullt hjem til barn og unge som er i en utfordrende fase av livet sitt. Vi vurderer våre søkere ut i fra ulike kriterier som for eksempel alder, bosted, sammensetting og alder på biologiske barn, kompetanse, erfaringer, omsorgsevne, vandel og andre relevante faktorer. Ta gjerne en uformell kontakt med Familiekontoret, på denne måten kan vi gi tips og råd om videre prosess mot å bli et familiehjem

Det finnes ulike type hjem. Hos oss er det vanligst å være et familiehjem. Et familiehjem er et forsterket fosterhjem hvor en voksen person er hjemme på heltid og blir frikjøpt fra jobb. Kompensasjonen er på opptil cirka 523.000 kroner i året. Størrelsen på kompensasjonen avhenger blant annet av din erfaring, utdannelse og tiltakets karakter. Familiehjemmet mottar også en utgiftsdekning som ligger på i overkant av 8000 kroner per måned som er skattefrie, dette er øremerket utgifter tilknyttet barnet eller ungdommen.

Et annet type hjem vi har er beredskapshjem. Dette er et hjem som er tenkt i en mer akutt fase. Hvis man ønsker å være beredskapshjem så må man være forberedt på at en plassering kan skje hurtig. Her vil plasseringen være over en kortere periode og det er ment som en mellomløsning for barn og unge inntil kommune og bufetat finner mer permanente løsninger. Betingelsene vil være de samme som i et familiehjem, men perioden hvor barnet er plassert er kortere.

Det finnes ulike type hjem. Hos oss er det vanligst å være et familiehjem. Et familiehjem er et forsterket fosterhjem hvor en voksen person er hjemme på heltid og blir frikjøpt fra jobb. Kompensasjonen er på opptil cirka 523.000 kroner i året. Størrelsen på kompensasjonen avhenger blant annet av din erfaring, utdannelse og tiltakets karakter. Familiehjemmet mottar også en utgiftsdekning som ligger på i overkant av 8000 kroner per måned som er skattefrie, dette er øremerket utgifter tilknyttet barnet eller ungdommen.

Et annet type hjem vi har er beredskapshjem. Dette er et hjem som er tenkt i en mer akutt fase. Hvis man ønsker å være beredskapshjem så må man være forberedt på at en plassering kan skje hurtig. Her vil plasseringen være over en kortere periode og det er ment som en mellomløsning for barn og unge inntil kommune og bufetat finner mer permanente løsninger. Betingelsene vil være de samme som i et familiehjem, men perioden hvor barnet er plassert er kortere.

Vi har også behov for familier som ønsker å være besøkshjem. Det innebærer at man har en avlastningsordning for familie- eller beredskapshjemmet etter en plan, avlastning vil ofte skje i faste helger eller i ferier og lignende. Vi ser gjerne etter besøkshjem som er i nettverket til familien som har det primære omsorgsansvaret for barnet. På denne måten vil det være en kontinuitet i arbeidet og det kan være en trygghet for barnet at kjennskapen til familiehjemmet er der. Dette vurderes ut i fra en helhet og i et samarbeid med alle involverte parter.

Vurderer du eller er nysgjerrig på å bli et familiehjem så kan vi gi deg råd og veiledning på veien videre. Du kan også registrere deg gjennom vårt system slik at vi får informasjon og kontakte deg i etterkant av en slik registrering.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med oss!