Skip to main content

Velkommen til Familiekontoret

BLI FAMILIEHJEM

Vi har familiehjem for barn og unge som har behov for et trygt og omsorgsfullt hjem. Dette er en svært viktig jobb som vi tar på alvor og derfor er vi opptatt av å knytte til oss de familier som har forutsetninger for å kunne lykkes med dette.

Hva vi kan tilby

  • Tett veiledning av erfarne terapeuter
  • Lønn og frikjøp av en omsorgsperson i familien
  • Mentorordninger med andre erfarne familiehjem
  • Samlinger og opplæring med ulik tematikk innenfor fagfeltet
  • Forsterkningstiltak og avlastning etter behov
  • Tilgjengelighet og tilgang hele døgnet til din faste kontakt hos oss
  • Dekning av ulykkesforsikring og pensjonsordning
  • Støtte til fysisk trening
  • Kost og ernæringsveiledning

Hvem er vi?

Familiehjem hos oss

Oppdragsgivere